Политика за поверителност

Защита на личните данни

Потребителите се уведомяват, че Havos Ltd не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил и са станали известни на Havos Ltd както и на поправка на тези лични данни. Създавайки поръчка в сайта havos-bg.com за този продукт потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Havos Ltd по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на фирмата.