Общи условия за ползване
 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством интернет магазина www.havos-bg.com Тези условия обвързват всички Потребители. С натискане на бутона "ПРОДЪЛЖИ" след прочитането на Общите условия и слагане на отметка, че е съгласен, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на www.havos-bg.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.havos-bg.com , не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. След кликане на бутона "КУПИ" Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че Договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
 7. Плащане с дебитна/кредитна карта през
  виртуален ПОС терминал.

  7.1 На Уебсайта HAVOS-BG.COMе
  възможно извършване на плащания чрез
  виртуален ПОС терминал, предоставен от
  Банка ДСК ЕАД част от OTP group обслужваща
  Търговеца, с банкови карти VISA, MasterCard,
  Maestro и карти с логото на БОРИКА без
  физическото представяне на банкова
  карта на Търговеца, а чрез възможност
  за включване в схемите за
  автентификация Verified by Visa, MasterCard SecureCode и
  секретен код на БОРИКА при плащания
  през Интернет.

  7.2 Банката е пълноправен член на
  Международните картови организации
  (МКО) Visa и MasterCard, която има право и е
  оторизирала Търговеца да използва
  търговските знаци на МКО.

  7.3 Търговеца по никакъв начин не събира,
  не съхранява и не обработва картови
  данни. Цялата информация за това се
  въвежда от клиента на платежната
  страница на Банка ДСК ЕАД, която е
  сертифицирана от МКО и поддържа 3D Secure
  Code – система за идентификация на
  картодържател в реално време при
  плащане на виртуален ПОС чрез секретна
  парола и осигуряване на максимална
  сигурност на картово плащане при
  Интернет търговец чрез някоя от
  следните схеми:

  - Verified by Visa (VbV) – за карти с логото на Visa,
  Visa Electron, VPAY;

  - MasterCard Secure Code – за карти с логото на
  MasterCard и Maestro;

  - Секретен код на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД
  – за карти с търговския знак на Борика.

  7.4. Търговецът осигурява надеждни
  механизми за контрол при приемане на
  плащания през виртуалния си терминал в
  Интернет с оглед недопускане на
  транзакции, които не отговарят на
  целите на сделката с Клиента и
  настоящите Общи условия, попадат извън
  обхвата на приложното му поле и/или
  уронват престижа и доброто име на
  Търговеца, Банката, Visa, MasterCard или
  Борика-Банксервиз АД.

  7.5. Клиентите нямат право да извършват
  чрез Виртуалния Пос-терминал на
  Уебсайта на Търговеца неправомерна
  транзакция или транзакция, извършена
  при условията на „измама“ –
  транзакция, съзнателно (преднамерено)
  извършена с карта или картови данни,
  придобити по незаконен начин (изгубена,
  открадната, получена на базата на
  фалшиви документи и др.), както и с
  фалшифицирана или подправена карта,
  или с присвоени картови данни. Такава
  транзакция е направена без знанието и
  съгласието на автентичния
  картодържател и без неговото
  разрешение.

  7.6. Независимо от валутата с която
  разполагате по сметка, всички
  трансакции ще бъдат извършвани в
  български лева според актуалния
  обменен курс на вашата банка. Всички
  цени са крайни с включено ДДС/без ДДС.

  7.7. В случаите когато се наложи да се
  възстанови сума при направено плащане
  с дебитна/кредитна карта то това се
  случва само и единствено по сметката на
  картата с която е направено плащането в
  30дневен срок.