Общи условия за ползване
  1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством интернет магазина www.havos-bg.com Тези условия обвързват всички Потребители. С натискане на бутона "ПРОДЪЛЖИ" след прочитането на Общите условия и слагане на отметка, че е съгласен, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на www.havos-bg.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.havos-bg.com , не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
  4. След кликане на бутона "КУПИ" Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че Договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
  5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
  6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.